Služba v kancelárii

uverejnené 27. 9. 2013, 11:57 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 14. 11. 2017, 3:02 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]
V kancelárii stretnete kňazov farnosti, resp. administratívneho pracovníka, Mgr. Pavla Franeka.

O farskú kroniku sa stará: RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.