Neokatechumenátna cesta


Neokatechumenátna Cesta vznikla v roku 1964 medzi obyvateľmi barakov „Palomeras Atlas“ v Madride. Tam pocítil iKiko Argüllo a slečna Carmen Hernández povolanie ohlasovať Evanjelium. Spolu s niektorými bratmi, ktorých Pán povolal, prežívali svoje kresťanstvo medzi chudobnými. Ľudia, s ktorými žili, túžili po dobrej zvesti. Mocne ohlasované slovo dávalo vzniknúť novej skutočnosti – koinonii (spoločenstvu).

Táto nová katechetická skúsenosť v duchu obnovy Druhého vatikánskeho koncilu zaujala vtedajšieho madridského arcibiskupa Mons. Morcilla, ktorý povzbudil iniciátorov Cesty, aby ju šírili vo farnostiach. Po dvojmesačných katechézach vo farnostiach vznikali spoločenstvá na ceste obrátenia. Takto sa nová skúsenosť evanjelizácie postupne rozšírila najprv v madridskej diecéze, potom v iných španielskych diecezách a po celom svete.

Neokatechumenátna Cesta prišla na Slovensko v r. 1978; prvé katechézy pre veriacich z farností Preseľany a Lefantovce dávali poľskí katechisti. V 80-tych rokoch vznikali u nás prvé spoločenstvá (Stupava, Vrbové, Vrútky, Źilina). Po r. 1989 sa katechézy dávali v mnohých farnostiach. Na Slovensku dnes existuje cca. 50 spoločenstiev v 25 farnostiach (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice a iných), spolu asi 1000 bratov a sestier.

(www.kbs.sk)

Comments