Spoločenstvo Apostolos

Kto sme a ako fungujeme?

Sme spoločenstvo, ktoré sa snaží stavať na Kristovi a žiť v Jeho kráľovstve. Fungujeme ako farské spoločenstvo vo farnosti Žilina mesto. Stretávame sa v pastoračnom centre N3.

Okrem modlitieb za mesto sa formujeme pravidelnými stretnutiami vždy každú druhú nedeľu, kde sa všetci vyučujeme Božiemu kráľovstvu. Ostatné stretnutia prebiehajú v malých skupinkách rozdelených podľa veku. Sme medzigeneračné spoločenstvo, čo znamená, že fungujeme spolu rôzne generácie.

Naša vízia

Našou víziou a zároveň túžbou, ktorú nám dal Pán Ježiš na srdce, je aby Žilina zahorela Božím Duchom a bola obnovená v tomto Duchu.

Preto je našou službou modliť sa za mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú. Každý piatok je pre nás časom, kedy sa modlíme v katedrále Najsvätejšej Trojice po svätej omši za obrátenie ľudí a vyhlasujeme vládu Ježiša Krista nad týmto mestom. V rámci tejto vízie a služby sa vždy každý tretí piatok v mesiaci venujeme evanjelizácií pod názvom „Skúsme to inak“.

Spolocenstvo Apostolos