Duchovní vo farnosti

uverejnené 27. 9. 2013, 11:57 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 9. 7. 2016, 2:13 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Katedrálny chrám


Mgr. Peter Jurčík
ordinovaný 19.6.1999
farár, vo farnosti od 01.07.2016Ing. ThLic Igor Škrabák
ordinovaný 
kaplán, vo farnosti od 01.07.2015Mgr. PsLic. Roman Titze
ordinovaný 2002
duchovný správca nemocnice od 2013
vo farnosti od 2010


Mgr. Anton Noga
ordinovaný 1973
na odpočinku vo farnosti od 2011

Kostol svätej Barbory
Kostol svätej Barbory je v správe rehole Dominikánov. Informácie o komunite v Žiline nájdete na tejto stránke.

Sirotár
Duchovnú správu Sirotárskeho kostola zabezpečujú bratia kapucíni. Informácie o komunite v Žiline nájdete na ich stránke.