Communio‎ > ‎

Farnosť to sú ľudia...


Duchovní vo farnosti

uverejnené 27. 9. 2013, 11:57 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 9. 7. 2016, 2:13 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Katedrálny chrám


Mgr. Peter Jurčík
ordinovaný 19.6.1999
farár, vo farnosti od 01.07.2016Ing. ThLic Igor Škrabák
ordinovaný 
kaplán, vo farnosti od 01.07.2015Mgr. PsLic. Roman Titze
ordinovaný 2002
duchovný správca nemocnice od 2013
vo farnosti od 2010


Mgr. Anton Noga
ordinovaný 1973
na odpočinku vo farnosti od 2011

Kostol svätej Barbory
Kostol svätej Barbory je v správe rehole Dominikánov. Informácie o komunite v Žiline nájdete na tejto stránke.

Sirotár
Duchovnú správu Sirotárskeho kostola zabezpečujú bratia kapucíni. Informácie o komunite v Žiline nájdete na ich stránke.

Služba v kancelárii a kostole

uverejnené 27. 9. 2013, 11:57 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 5. 6. 2015, 12:11 ]

Mgr. Ing. Viera Olbertová
farská kancelária
Peter Mikyška
kostolník, katedrála

Jozef Tarana
kostolník, katedrála

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.

farský kronikár

Lektori

uverejnené 27. 9. 2013, 11:56 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 1. 2015, 23:18 ]

Lektori


Miništranti

uverejnené 27. 9. 2013, 11:56 používateľom Jozef Možiešik


Rehoľné komunity

uverejnené 27. 9. 2013, 11:55 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 9. 2013, 7:39 ]Hnutia a spoločenstvá

uverejnené 27. 9. 2013, 11:55 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 14. 10. 2013, 14:08 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Na území našej farnosti pôsobí niekoľko katolíckych laických spoločenstiev a hnutí. Chceme vám predstaviť niektoré z nich.

Katolícke školy

uverejnené 27. 9. 2013, 11:54 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 11. 2014, 2:13 ]

Katolícke školy na území našej farnosti
Cirkevná Základná škola Romualda Zaymusa

Spojená škola Kráľovnej Pokoja

Gymnázium svätého Františka z Assisi

1-7 of 7