Farská kancelária

Administratívne záležitosti (potvrdenia, krstné listy, nahlasovanie sobášov, pohreby...) si môžete vybaviť vo farskej kancelárii. Kancelária je pre verejnosť k dispozícii v týchto termínoch:Pondelok09:00-11:0015:00-17:00
Streda09:00-11:00 
Piatok09:00-11:00 
+ po večerných sv. omšiach utorok - štvrtok.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina - mesto
Katedrálne námestie 25/3
010 01 Žilina

telefón:  041/562 13 12

web farnosti: www.farnost-zilina.sk.

Farská kancelária a centrum N3