Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 04. jún 2015

uverejnené 4. 6. 2015, 23:13 používateľom Andrej Týleš
***
***
***
***
***
***
Comments