Rozlúčka s pánom kaplánom Jozefom Možiešikom

uverejnené 28. 6. 2015, 10:09 používateľom Andrej Týleš
V nedeľu 28. júna 2015 sme sa pri svätých omšiach rozlúčili s pánom kaplánom Jozefom Možiešikom.
...
...
...
...
...
...

Comments