Večery o viere

Pozývame vás na Večery o viere - otvorené stretnutia, pri ktorých budeme uvažovať o článkoch Nicejsko-carihradského vyznania viery. Stretneme sa každú nedeľu pôstneho obdobia 2014, vždy o 19:30 vo Farskom centre N3Termíny stretnutí: 09.03. ▪ 16.03. ▪ 23.03. ▪ 30.03. ▪ 06.04. ▪ 13.04.


Projekt ukončený 13.04.2014.

KTX_VoV-I. Verím v jedného Boha


KTX_VoV-II. Verím v jedného Pána Ježiša Krista


KTX_VoV-III. Mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny


KTX_VoV-IV. Za nás bol aj ukrižovaný


KTX_VoV-V. Vstal z mŕtvych


KTX_VoV-VI. Verím v Ducha Svätého