STRETNUTIA BÝVAJÚ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKU KAŽDÝ PIATOK OKREM PRVÉHO PIATKA V MESIACI. INÉ ZMENY BÝVAJÚ VYHLÁSENÉ VO FARSKÝCH OZNAMOCH. STRETNUTIE JE OTVORENÉ PRE VŠETKÝCH ZRELŠIEHO VEKU.

Témy stretnutia:
jeden týždeň býva katechéza o dozrievaní v kresťanskom živote a druhý týždeň si robíme lectio divina, ktoré nám pomáha v chápaní a uskutočňovaní Božieho slova.