Škola viery a kresťanského života

Cítiš potrebu hlbšie spoznať vieru, v ktorej si bol pokrstený? Chceš postaviť svoju vieru na pevné základy a podoprieť ju solídnym poznaním? Túžiš osobne spoznať Boha a Ježiša Krista a žiť ozajstným kresťanským životom?

Po troch úspešných ročníkoch a vyše stovke absolventov základného ročníka farnosť Žilina-mesto v spolupráci so spoločenstvom Nový Jeruzalem opäť otvára prvý ročník Školy viery a kresťanského života pre nových záujemcov.

Škola je určená pre dospelých veriacich, najmä pre ľudí v produktívnom veku a rodičov. Osobitne povzbudzujeme aj veriacich mužov, aby sa nebáli a rozhodli sa urobiť krok viery. Škola je otvorená aj pre farníkov z iných farností.

Tím školy tvoria farár farnosti Žilina-mesto a laici.

Vyučovanie sa zrealizuje počas 9 stretnutí raz mesačne v sobotu dopoludnia od októbra 2013 do júna 2014 v centre N3. Budeme preberať témy ako „Tri roviny človeka“, „Náboženstvo vs. Boh“, „Falošné predstavy o Bohu“, „Ježiš – riešenie“, „Kto je kresťan?“ a pod.

Prihlásiť sa možno na FÚ (osobne alebo písomne) alebo na webe. Úspešní absolventi dostanú certifikát. Ročný poplatok je 20€.

Viac o Škole sa môžete dozvedieť v tomto texteMôžete si pozrieť študijný materiál zo stretnutí v predchádzajúcich školských rokoch.