Farská knižnica

uverejnené 15. 10. 2013, 2:18 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 15. 10. 2013, 2:18 ]
Farská knižnica sa nachádza v priestoroch kláštora kapucínov. Bohatý knižničný fond obsahuje cca. 3000 titulov a všetky sú vám plne k dispozícii. Knižnica slúži ako:
Čitáreň
  • návštevník si knihu sám vyberie a po prečítaní v čitárenskom kútiku ju podľa označenia vráti na jej miesto.
Požičovňa kníh
  • Výpožičná doba je jeden mesiac;
  • naraz si možno vypožičať maximálne 3 knihy;
  • knihy vydávajú len pracovníci, zodpovední za knižnicu.
Poplatok za členský preukaz
  • žiaci a študenti: 0,5€/rok
  • dospelí: 1€/rok
Hodiny pre verejnosť - farská knižnica je vám k dispozícii:
  • utorok: 14:00-16:00
  • streda: 08:00-10:00
Mám doma kvalitné knihy, ktoré už nepotrebujem... Darujte ich farskej knižnici a obohatíte aj iných z nášho spoločenstva.