"Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“
(Lk 24, 30-32)

Aj ty si už niekedy odchádzal z nedeľnej omše domov s pocitom, že z toho nič nemáš? Emauzskí učeníci sa s podobnou náladou do Jeruzalema určite nevracali, pretože pri slávení práve spoznali Krista. Ako sa im to podarilo? Niekto Neznámy im vysvetľoval Písma. A potom pri večeri zrazu pochopili, že práve slávia to, o čom sa cestou zhovárali. 

My sa od januára 2013 stretávame pre to isté. Čítame si texty nedeľnej liturgie, uvažujeme nad nimi, modlíme sa…, v nádeji, že ho lepšie spoznáme pri slávení Eucharistie. Príď medzi nás.

Pozývame ťa na biblicko-liturgické stretnutia Deň PánaStretnutia sa konajú každú tretiu stredu v mesiaci, vždy o 19:00 vo farskom centre N3, Katedrálne nám. 25/3, Žilina.

Materiály zo stretnutí sú dostupné nižšie alebo na stránke www.tvoj-strom.info.

Materiály k biblicko-liturgickým stretnutiam Deň Pána