Sestry Panny Márie Útechy

uverejnené 1. 10. 2013, 5:13 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 14. 11. 2017, 3:07 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Inštitút sestier útechy sa zrodil jednoducho v živote a zo života, tak ako rozkvitnú na jar kvety na lúkach. Nečakane, bez prípravy a pestovania. Životná sila jednej ženy - Maríe Rosy Molas - a jej prvých nasledovníčok dala zrod novej rodine v Cirkvi určenej prežívať útechu Boha, Ježiša Krista a prinášať ju ľuďom. Dali im meno, ktoré priniesol ich život. Nezačali utešovať preto, že mali v mene slovo „útecha“, ale dali im toto meno, pretože zodpovedalo skutočnosti ich života.

Charizmou Kongregácie je utešovať:

 • Prinášať svetu silu lásky, ktorá je plnosťou viery a aj skúsenosťou kríža.
 • Byť nástrojom poznania Boha, ktorý je Láska, a prinášať útechu dnešnému smutnému, utrápenému svetu.
 • Privádzať k skúsenosti Kristovej lásky, ktorý je Tešiteľom.
 • Sprítomňovať pravdu, dobrotu Krista, ktorý je prejavom Otcovho milosrdenstva, Krista pokoja, Krista radosti, Krista lásky.
 • Poskytovať blížnym veľkorysú, neúnavnú a plodnú službu..., ktorej základom je vytrvalá, pevná a dôverná oddanosť Pánovi..., hlboký život modlitby a rozjímania.

Sestry Panny Márie Útechy prišli na Slovensko 7. septembra 1994 s úprimným želaním prispieť niečím v procese aktualizácie a upevňovania viery. Boli prijaté Otcom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom do Nitrianskej diecézy. Vo februári 1995 otvorili prvý dom na Slovenku v Nitre a o 10 rokov neskôr druhý dom v Žiline.

V našej farnosti pôsobia sestry Panny Márie Útechy v týchto oblastiach:

 • Vyučovanie na školách
 • Práca a služba v Diecéznej charite
 • Katechéza pre ženy a deti v domove sociálnych služieb
 • Pastorácia vo väznici
 • Stretnutia s mentálne postihnutými v spolupráci s hnutím Viera a Svetlo
 • Pastorácia v nemocnici
 • Pastorácia s mládežou: stretnutia, modlitby, obnovy, príprava birmovancov...