Spovedná služba v stredu

Aktualizovaná informácia: vždy oznamy na príslušný týždeň!!!

Spovedná služba v stredu je určená hlavne pre tých, ktorí potrebujú dôkladnejšiu spoveď, prípadne nemôžu prijať sviatosť zmierenia vo svojej vlastnej farnosti. Nemá však byť alternatívou pravidelného prijímania sviatosti zmierenia vo vlastnej farnosti (prvý piatok, Veľká noc, Vianoce).

Počas dňa od 08.00 - 18.00 hod. je vám k dispozícii jeden kňaz. Ďalšie príležitosti prijať sviatosť zmierenia v Žiline (kliknite na odkaz).