Spovedná služba

Katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice
Pondelok  06:30* 11:30-11:55 17:30*
Utorok 06:30* 11:30-11:55 17:30*
Streda*** 06:30* 11:30-11:55 17:30*
Štvrtok 06:30* 11:30-11:55 17:30*16:00**
Piatok 06:30* 11:30-11:55 17:30*16:00**
Sobota 06:30*   17:30
       
Nedeľa  06:30
17:30
*  - Podľa potreby aj počas svätej omše, v prvopiatkovom týždni posilnená spovedná služba. Počas letných prázdnin spovedanie cez omšu len v prvopiatkovom týždni.
** - V propiatkovom týždni už od 16:00.
***- Streda - 08:00-18:00 - celodenná spovedná služba, spovedá iba jeden kňaz. Pozri aktuálny rozpis a oznamy, pretože niektoré stredy spovedná služba nie je! 

Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni)

Pondelok  05:30-06:00 16:00-17:00
Utorok 05:30-06:00 16:00-17:00
Streda 05:30-06:00 16:00-17:00
Štvrtok 05:30-06:00 16:00-17:00
Piatok 05:30-06:00 16:00-17:00
Sobota
16:00-17:00

Kostol sv. Barbory (františkánsky, dominikáni)
Pondelok  15:00-15:30

Utorok 15:00-15:30

Streda 15:00-15:30

Štvrtok 15:00-15:30

Piatok 15:00-15:30

       
Nedeľa  05:30-06:00 07:30-08:00 10:30-11:00

Kaplnka v Dome nádeje (Považský Chlmec)

Streda 16:30**
**- prvopiatkový týždeň

Kaplnka sv. Pavla (CZŠ R. Zaymusa)

Streda  06:45


Ostatné kostoly a kaplnky

Podrobný rozpis spovedania vo všetkých žilinských farnostiach nájdete na stránke www.dokostola.sk.