Spovedná služba

Katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice
Pondelok  06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:55
Utorok 06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:55
Streda** 06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:55
Štvrtok 06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:5516:30*
Piatok 06:30 - 06:55 11:30-11:55 17:30 -17:5516:30*
Sobota 06:30 - 06:55   17:30 -17:55
       
Nedeľa  06:30 - 06:55
17:3-17:55

* - V propiatkovom týždni už od 16:30.
**- Streda - 08:00 - 18:00 - celodenná spovedná služba, spovedá iba jeden kňaz. Pozri aktuálny rozpis a oznamy, pretože niektoré stredy spovedná služba nie je! 

Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni)

Pondelok  05:30-06:00 16:00-17:00
Utorok 05:30-06:00 16:00-17:00
Streda 05:30-06:00 16:00-17:00
Štvrtok 05:30-06:00 16:00-17:00
Piatok 05:30-06:00 16:00-17:00
Sobota
16:00-17:00

Kostol sv. Barbory (františkánsky, dominikáni)
Pondelok  15:00-15:30

Utorok 15:00-15:30

Streda 15:00-15:30

Štvrtok 15:00-15:30

Piatok 15:00-15:30

       
Nedeľa  05:30-06:00 07:30-08:00 10:30-11:00

Kaplnka v Dome nádeje (Považský Chlmec)

Streda 16:30**
**- prvopiatkový týždeň

Kaplnka sv. Pavla (CZŠ R. Zaymusa)

Streda  06:45


Ostatné kostoly a kaplnky

Podrobný rozpis spovedania vo všetkých žilinských farnostiach nájdete na stránke www.dokostola.sk.