Rozpis bohoslužieb

Katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice

Pondelok  07:00 12:00 18:00  
Utorok 07:00 12:00 18:00  
Streda 07:00 12:00 18:00  
Štvrtok 07:00 12:00 18:00  
Piatok 07:00 12:00 18:00  
Sobota 07:00   18:00  
         
Nedeľa  07:00 09:00 10:30 18:00

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 07:00, 9:00,18:00
- Sviatok v pracovný deň: 07:00, 12:00, 18:00


Kostol obrátenia sv. Pavla (sirotár, kapucíni)

Pondelok  06:00 16:30
Utorok 06:00 16:30
Streda 06:00 16:30
Štvrtok 06:00 16:30
Piatok 06:00 16:30
Sobota
17:00
       
Nedeľa  08:00 10:00 d 17:00

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 08:00, 10:00, 17:00
- Sviatok v pracovný deň: 06:00, 16:30
- "Detská" omša - nedeľa 10:00.


Kostol sv. Barbory (františkánsky, dominikáni)

Pondelok  12:15 15:30
 
Utorok 12:15 15:30
 
Streda 12:15 15:30
 
Štvrtok 12:15 15:30
 
Piatok 12:15 15:30
 
         
Nedeľa  06:00 08:00 11:00 15:30

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 06:00, 8:00, 11:00, 15:30
- Sviatok v pracovný deň: 06:30, 15:3
0


Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Katolícky dom)

Pondelok  07:00
Utorok 07:00
Streda 07:00
Štvrtok 07:00
Piatok 07:00
   
Nedeľa  08:30

- Sviatok v deň pracovného pokoja: 08:30
- Sviatok v pracovný deň: 07:00


Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)

Pondelok
6:15
Utorok 6:15
Streda 6:15
Štvrtok 6:15
Piatok  6:15 18:15 (iba 1. piatok) 
Nedeľa  6:1518:15

Kaplnka v Dome nádeje (Považský Chlmec)

Nedeľa  08:30

Kaplnka v materskej škole (Strážov)

Kaplnka - škôlka Strážov
Nedeľa  10:00


Kaplnka sv. Pavla (CZŠ R. Zaymusa)

Streda  07:10

Ostatné kostoly a kaplnky

Podrobný rozpis bohoslužieb vo všetkých žilinských farnostiach nájdete na stránke www.dokostola.sk. Aktuálny rozpis pre dekanát Žilina nájdete tu.