Modlitba a adorácia v katedrále

uverejnené 27. 9. 2013, 11:51 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 14. 11. 2017, 3:06 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]

Panna Mária Kráľovná
Modlitba posvätného ruženca

 • denne - 40 minút pred každou svätou omšou

Večeradlo

 • streda - 11:00
 • štvrtok - 07:40 (resp. po svätej omši)
 • prvá sobota - 07:40 (resp. po svätej omši, Fatimská sobota)

 • pondelok - 14:15 - kostol sv. Barbory
 • štvrtok - 16:00 - kostol obrátenia sv. Pavla

Adorácia

 • streda - 07:45 - 11:55, 12:30 - 17:55, celodenná tichá adorácia
 • štvrtok - 18:40 (resp. po svätej omši), adorácia s modlitbou za duchovné povolania
 • Prvý štvrtok - od 16.30
 • prvý piatok - od 16.30

Krížová cesta v pôstnom období

 • piatok - 17:15
 • nedeľa - 14:30