Krst detí

Milí rodičia,

ak sa rozhodujete pre krst vášho dieťaťa v Katolíckej cirkvi, je to pre nás prejav dôvery a prameň nádeje, že ste sami rozhodnutí žiť životom zodpovedných, zrelých kresťanov, pripravených a túžiacich odovzdávať poklad viery nasledujúcim generáciám. No v našom spoločenstve žijú aj bratia a sestry, ktorí sa v živote viery zastavili niekde na začiatku pri naivnej detskej viere alebo sú niekde na polceste, zmietaní neistotou, pochybnosťami, ľahostajnosťou a nezriedka veľkou náboženskou neznalosťou. Krst pokladáme za kľúčové rozhodnutie v živote človeka a nikdy sa pre nás nemôže stať len formálnym doplnkom milej rodinnej slávnosti.

Krst je pre rodičov veľkým záväzkom. Pouvažujte nad otázkou z krstného obradu: 

"Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?"

Rovnaký záväzok berú na seba aj krstní rodičia: 

"A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?" Krstní rodičia berú na seba záväzok pomáhať rodičom vychovávať dieťa vo "viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus."

Takúto povinnosť je človek schopný naplniť jedine v tom prípade, ak sám žije to, k čomu sa zaviazal. Ak dôsledne žije podľa Božích prikázaní, motivovaný láskou k Bohu i všetkým ľuďom, podľa učenia a príkladu Ježiša Krista, uchovávaného a odovzdávaného v Cirkvi. Spĺňate vy aj budúci krstní rodičia tento predpoklad? Ak vo svojom živote objavujte v porovnaní s kresťanským ideálom nedostatky, prehĺbte svoju vieru pravidelnou účasťou na liturgii, pristupovaním ku sviatostiam, katechézou či štúdiom. Aj naša farnosť ponúka viacero projektov, ktoré by vám mohli byť v tomto nápomocné.

Skôr ako začnete vybavovať krst, prečítajte si prosím pozorne aj články: Krst I Krst dospelých I Ako vybaviť krst I Krstný obrad.