Projekt prípravy birmovancov

Tento článok sa zaoberá prípravným kurzom, určeným pre stredoškolskú mládež. Informácie o príprave dospelých nájdete na tejto stránke.


Najdôležitejším človekom v procese prípravy je pre nás birmovanec. Našou neľahkou úlohou je rozpoznať jeho motívy, túžby, očakávania a reálne možnosti a, zohľadniac toto všetko, ponúknuť mu, v rámci možností, diferencovaný prístup.

Birmovanec je najdôležitejším človekom v príprave, nie je však jej cieľom. Cieľom prípravného kurzu na prijatie sviatosti birmovania je formovať birmovancov k životu aktívneho kresťana, milujúceho Pána a horizontálno-vertikálne rozvíjajúceho svoju vieru, pre mnohých úplne nový štýl života.

Orientačný harmonogram prípravného kurzu

- Prvý rok kurzu
 • prihlasovanie (júl - september)
 • prijímacie pohovory (september)
 • katechéza pre birmovancov (október - jún, 2x mesačne, druhý a štvrtý piatok v mesiaci, N3, 17:00-18:00)
 • hodnotiace pohovory (január, jún)
 • stretnutia v skupinkách (február - jún, 1x mesačne podľa dohody v skupine, prednostne doma u birmovancov)
- Druhý rok kurzu
  • stretnutia v skupinkách (september - jún, 2x mesačne)
  • katechéza pre birmovancov (september - 
  • jún, 1x mesačne, 
  • druhý piatok v mesiaci, N3, 17:00-18:00)
  • hodnotiace pohovory (december, marec)

  Podklady a metodický materiál

  Pri realizácii kurzu sa opierame o tieto materiály:
  • Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu, SSV, Trnava 2008.
  • Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 2013.
  • Sväté Písmo, SSV, Trnava 2011.
  • Youcat - Čas na spoveďKarmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2014.
  • Youcat - Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladýchKarmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2013.
  • Youcat - Modlitby pre mladýchKarmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2012.
  • Youcat - Príprava na birmovkuKarmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2013.
  • ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar, I., KSNR, Nitra 2003.
  • ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar, II., KSNR, Nitra 2004.
  • ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar, III., KSNR, Nitra 2005.
      

  Zámery, čiastkové ciele a postupy sú podrobne spracované v metodike pre aktuálny kurz, dostupnej na www.tvoj-strom.info, adresár Projekt prípravy birmovancov.

  Podmienky prijatia do prípravného kurzu

  Podmienky prijatia do prípravného kurzu sú špecifikované všeobecne v pravidlách prípravy a konkrétne v aktuálnej prihláške.

  Participácia rodičov a príbuzných

  Ako už bolo viac krát spomenuté, príprava na prijatie sviatostí je v prvom rade záväzkom rodičov a krstných a birmovných rodičov.