Animátori

Druhým najdôležitejším človekom formačného kurzu je animátor. On svedčí o svojej vlastnej skúsenosti života s Pánom, motivuje birmovancov k hľadaniu Pána, katechizuje a formuje birmovancov. Je teda podobný trénerovi, ktorý rozpoznáva dary, talenty a možnosti zverenca, na základe rozpoznaného predstavuje zverencovi méty, ktoré môže dosiahnuť (a sám je ukážkou toho, že méty sú dosiahnuteľné), pripravuje tréningový program s jeho tak teoretickými (katechéza), ako i praktickými (formácia) časťami. Priebežne zverenca motivuje, využívajúc širokú paletu možností od pozitívnej až po negatívnu motiváciu, sledujúc tak cieľ, ku ktorému má zverenca tréner priviesť. Sme vďační za ich dôležitú službu.

Animátori sa raz mesačne stretávajú vo Farskom centre N3, aby sa pripravili na nasledujúce stretnutia vo svojich skupinkách. Je to spoločný čas štúdia, uvažovania, zdieľania sa a modlitby za tých, ktorí sú im zverení.

Určite radi privítajú medzi sebou aj ďalších, hlavne z radov rodičov a blízkych našich birmovancov. V prípade záujmu nás kontaktujte osobne alebo emailom (farnost.zilina@gmail.com).

Servis pre animátorov

Materiály a pomôcky, ktoré využívame pri stretnutiach, nájdete na stránke www.tvoj.strom.info.