Ako vybaviť: Prvé sväté prijímanie detí

uverejnené 11. 10. 2013, 6:59 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 6. 2015, 13:21 ]
Deti môžu vstúpiť do prípravy na prvé sväté prijímanie v treťom ročníku základnej školy. V našej farnosti preferujeme prípravu v líniách: rodina, farnosť, škola.

Vzdialenú prípravu v rodine (modlitba, čítanie Božieho slova, pravidelná účasť na svätých omšiach, najlepšie za účasti detí) a škole (vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy) považujeme za nutný predpoklad a samozrejmosť.

Do bezprostrednej prípravy vstupujú farnosť a katolícke školy s ponukou rôznych programov pre deti a rodičov. Deti sa zvyčajne pripravujú spoločne v rámci jedného ročníka svojej školy.