Ako vybaviť: Prvé sväté prijímanie detí

uverejnené 11. 10. 2013, 6:59 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 11. 2017, 1:13 používateľom Farnosť Žilina Mesto ]
Deti môžu vstúpiť do prípravy na prvé sväté prijímanie v treťom ročníku základnej školy. V našej farnosti preferujeme prípravu v líniách: rodina, farnosť, škola.

Vzdialenú prípravu v rodine (modlitba, čítanie Božieho slova, pravidelná účasť na svätých omšiach, najlepšie za účasti detí) a škole (vyučovanie náboženstva alebo náboženskej výchovy) považujeme za nutný predpoklad a samozrejmosť.

Do bezprostrednej prípravy vstupujú deti vo farnosti.

Sv. prijímanie: šk. rok 2017/2018

v Slávnosť sv. prijímania: sobota 5.5.2018 o 10.00hod.

v Sviatosť zmierenia detí: piatok 4.5.2018 o 16.00hod. – rodičov prosíme, aby využili príležitosti od pondelka do štvrtku. /streda celodenná spovedná služba/

v Nácvik slávnosti: streda 2.5.2018 o 18.30hod. /po sv. omši/

v Skúšanie detí: v týždni od 16. do 20.4.2018

v Stretnutia – nedele: 14.1,18.2,11.3,15.4., 22.4., 29.4.

v Príprava:

1.     Nedeľné a sviatočné omše

2.     Prípravné stretnutia vo farnosti

3.     vyučovanie náboženstva v škole

4.     preberanie tém v rodine /odovzdáme 14.1./


v technické záležitosti, ako oblečenie /doporučujeme spoločné/, výzdoba, foto, príp. kamera a podobne bude záležať na vašej dohode. My sa budeme snažiť a duchovný priebeh, na vás, milí rodičia sú technické záležitosti...