Ako vybaviť krst

Sviatosť krstu sa má prijímať vo farnosti, kde býva ten, kto má prijať krst. Podľa miesta kánonického pobytu (miesta bývania, nie trvalého alebo prechodného pobytu!).

(Ak sú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť krstu vo vlastnej farnosti, je možné prijať sviatosť aj v inej farnosti na základe povolenia - licencie z vlastnej farnosti. Túto licenciu si vybavte až po dohode krstu v niektorej farnosti.)

Skôr ako začnete vybavovať krst, prečítajte si prosím pozorne články: Krst I Krst dospelých I Krst detí I Krstný obrad.

Krst dospelých

Príprava krstu dospelého prebieha minimálne jeden až dva roky individuálnou alebo skupinovou formou (v závislosti od počtu záujemcov) po dohode farára s katechumenom. V prípade záujmu kontaktujte p. farára osobne alebo emailom (farnost.zilina@gmail.com). Viac informácií nájdete v článku Krst dospelých.

Krst detí

Krst detí do siedmeho roku života zvyčajne vysluhujeme v našej farnosti druhú a štvrtú sobotu v mesiaci o 10:00 hod. 

Krst dieťaťa je potrebné vopred nahlásiť v úradných hodinách nahlásiť v kancelárii farského úradu. Krst nahlasuje jeden z rodičov (nie iný príbuzný dieťaťa). K zápisu prineste rodný list dieťaťa a vyplnenú prihlášku.

Krstná náuka: V rámci katecheticko-pastoračnej prípravy sa rodičia a budúci krstní rodičia stretnú s niektorým z duchovných našej farnosti na krstnej náuke. Stretnutie sa koná spravidla v sobotu pred vysluhovaním sviatosti krstu o 9:30 vo Farskom centre N3. Z praktických dôvodov je lepšie, ak krstnú náuku absolvujete ešte pred narodením dieťaťa. Oznámte nám, prosím, svoj zámer vopred emailom alebo telefonicky.

Krstným rodičom môže byť: pobirmovaný katolík, žijúci príkladným kresťanským životom. Minimálny vek pre takúto zodpovednú úlohu je 16  rokov. Z napísaného je zrejmé, že krstným rodičom nemôže byť osoba, dlhodobo žijúca v ťažkom hriechu (krstnými rodičmi nemôžu byť napríklad rozvedení a znovu civilne zosobášení, ani takí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch). 

Krst detí v školskom veku: deti príjmu krst po náležitej príprave, súčasťou ktorej je aj školská katechéza (vyučovanie náboženstva/náboženskej výchovy). Mladšie deti spravidla prijímajú krst v treťom ročníku spolu s prvým svätým prijímaním.

Pri krste detí budete potrebovať krstnú košieľku a krstnú sviecu. Môžete si ich zakúpiť v niektorej z predajní devocionálií.