http://www.farnost-zilina.sk/farnost-tvoria-ludia-ktori-svedcia/martyria/denpana

Najnovšie články

 • Rodičovský kurz Rodičovský kurz Máte malé deti? Pozývame vás na RODIČOVSKÝ KURZ - kurz pre rodičov detí do 10 rokov. Hlavným cieľom je pomôcť rodičom vybudovať si pevný vzťah so svojimi deťmi. Kurz (5 stretnutí) bude prebiehať vo farskom centre N3 vždy v sobotu popoludní od 15:00 do 17:30. Prvé stretnutie sa uskutoční 25.10.2014, ďalšie v termínoch: 8.11, 15.11, 29.11. a 13.12.2014. V programe je aj občerstvenie a počas kurzu bude zabezpečené opatrovania detí. Poplatok za kurz je 5€/pár. Prihlásiť sa môžete  do 18.10.2014 emailom na marta.vaseckova@gmail.com alebo SMS na čísle 0907220710. Viac informácií o kurze: www.relationshipcentral.org a www.rodinnevztahy.sk.
  zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 47. XXIX. cezročná nedeľa: Zmysel „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1)Všetky zamyslenia "Čo po roku viery?" sú dostupné na tejto stránke. Dnešné texty sú dôkazom, že Boh skutočne má úlohu a poslanie pre každého človeka. Ani jeden nie je na svete náhodou. Ani pohan Kýros. Dostal veľkú úlohu – umožniť naplnenie proroctiev o návrate Izraelitov z babylonského zajatia. Zrejme ani nevedel, na akom úžasnom diele má podiel. Podobne rímsky cisár. Nemal ani potuchy, že sám Boží Syn bude dbať o poriadok v jeho ríši. A farizeji? Aj ich Boh povolal, aby hľadali pravdu. Urobili však chybu – na rozdiel od Kýra boli takí zameraní na pravdu, že nespoznali Pravdu... A čo ty? Vieš, že máš účasť na nesmierne veľkom ...
  17.10.2014 23:54 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
Zobrazujú sa príspevky 1 - 2 zo stránky 31. Zobraziť ďalšie »

Chlapské večery    
http://dcza.sk/sk/dokumenty/nasa/vyslo-oktobrove-cislo-nasej-zilinskej-diecezy
Rozprávkové dopoludnieRodičovský kurz

Z galérie...

 • Foto: Rozprávkové dopoludnie 19.10.2014
  19.10.2014 7:09 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Foto: J. Kocifaj - Kňazská vysviacka a postprimície Všetky fotografie sú dostupné na tejto stránke: https://plus.google.com/u/0/b/117537671049809028629/photos/+farnostzilina/albums/6069022115206033793Fotografie z vysviacky sú dostupné na tejto stránke: https://drive.google ...
  19.10.2014 7:06 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
Zobrazujú sa príspevky 1 - 2 zo stránky 26. Zobraziť ďalšie »

Odporúčame

 • Týždeň kresťanskej kultúry 2014 V Žiline sa uskutoční jubilejný 5. ročník Týždňa kresťanskej kultúry. V pondelok 29. septembra budú môcť záujemcovia vystúpiť na Burianovu vežu, kde bude pripravená aj krátka prednáška z histórie mesta ...
  22.9.2014 2:23 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01  Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene ...
  19.9.2014 10:27 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
Zobrazujú sa príspevky 1 - 2 zo stránky 32. Zobraziť ďalšie »

Podstránky (2): Do pozornosti N3