Manželské večery
Deň Pána

Najnovšie články

 • Manželské večery Pozývame Vás na kurz Manželské večery. Je určený všetkým manželským párom, ktoré chcú investovať do svojho vzťahu.Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať.Kurz pozostáva z ôsmych stretnutí na témy: vybudovať pevné základy, umenie komunikácie, riešenie konfliktov, sila odpustenia, rodičia a svokrovci, dobrý sex, láska v akcii, v čom spočíva pekné manželstvo.Prvé stretnutie bude v stredu 11.03.2015 od 17.00 do 20.00. Nasledujúce termíny: 18.03., 25.03., 08.04., 15.04., 22.04., 29.04., 06.05.2015.Prihlasovanie do 06.03.2015 na peter.deket@gmail.com alebo 0907833207.
  6. 2. 2015, 4:07 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Adorácia za rodinu a referendum "Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami." (Žalm 67,2)Pozývame vás na celonočnú modlitbu a adoráciu za rodinu a nastávajúce referendum.piatok 19:00 - sobota 07:00Katedrála Najsvätejšej TrojicePridajte sa k nám :-)
  5. 2. 2015, 5:29 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Pozvanie k účasti na referende Milí bratia a sestry, manželia a rodičia, otcovia a mamy, drahí starí rodičia, drahá mládež, povzbudzujem vás k prežívaniu veľkej vďačnosti za dar života, rodiny a manželstva. Tešme sa, že napriek veľkým ťažkostiam sú mnohí, ktorí chcú žiť a chrániť tieto vzácne hodnoty. Chcem pozvať každého z vás a z vašich známych k účasti na sobotňajšom referende, ktoré nie je namierené proti nijakej skupine ľudí. Postoj Cirkvi nie je mlčanie, ale povzbudenie a podpora práv každého jednotlivca na slobodné a zodpovedné vyjadrenie sa k dôležitým všeľudským otázkam, na ktorých stojí posvätné dedičstvo našich otcov a mám! Nech je naša angažovanosť cestou k novému požehnaniu pre každú rodinu našej diecézy, aj pre celé Slovensko. Spojme sa všetci v úprimnej modlitbe v ...
  2. 2. 2015, 3:54 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Pastiersky list k referendu o ochrane rodiny V katolíckych kostoloch po celom Slovensku  sa v nedeľu čítal pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska. Tematicky je venovaný buducotýždňovému referendu o ochrane rodiny, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu. Otcovia biskupi veriacich pozývajú k účasti na referende. Ako napísali, 7. februára dostávajú ľudia príležitosť vstať a konať. Zároveň poukazujú na to ako by na otázky referenda odpovedal pápež František. Plné znenie listu bez rôznych dezinterpretácií je dostupné nájsť na internetovej stránke KBS.
  2. 2. 2015, 3:49 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Prihlášky na štúdium teológie a do kňazského seminára Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Žilinskej diecézy, môžu sa formou prihlášky uchádzať o 6-ročné denné štúdium študijného odboru Katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva a zároveň o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.Podmienky prijatia do kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie:- stredoškolské vzdelanie s maturitou- bezúhonný mravný život.Prílohy k prihláške (tlačivo ŠEVT-u) sú uverejnené aj na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk a kňazského seminára www.ksnr.sk.a) presná adresa bydliska, životný stav, povolanie, farnosťb) krstný list so záznamom o prijatých sviatostiachc) rodný listd) sobášny list rodičov z farského úradue) maturitné vysvedčenie, resp. vysokoškolský diplomf ...
  7. 1. 2015, 23:54 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Obnovenie manželských sľubov Obnovenie manželských sľubovMilé manželky a manželia na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Vás pozývame na obnovu manželských sľubov. Svoju manželskú zmluvu môžete slávnostne obnoviť pred Pánom pred naším cirkevným spoločenstvom pri všetkých svätých omšiach v katedrále Najsvätejšej Trojice.
  25. 12. 2014, 5:42 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Vianočné divadielko: Tajomstvo ovečky Sáričky Rodiny, ktoré sa stretávajú v katedrále na sv. omši za účasti detí, pripravili detské vianočné divadielko: Tajomstvo ovečky Sáričky. Príďte sa naň pozrieť na sviatok svätého Štefana do katedrály 26.12.2014 o 15.00. Vstup je voľný. 
  29. 12. 2014, 13:58 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
Zobrazujú sa príspevky 1 - 7 zo stránky 46. Zobraziť ďalšie »

Chlapské večery
Farnosť pre rodiny
Stretnutia seniorov
Skúsme to inak
Rodičovský kurz
BirmNews
https://plus.google.com/+farnostzilina/posts
Deň Pána
Rozprávkové dopoludnie

2. pôstna nedeľa: Tu som!

Pri čítaní dnešných liturgických textov sa mi trochu viac vyjasnilo, z čoho pramení jeden z problémov súčasného kresťanstva – problém ľahostajnosti a nezáujmu mnohých pokrstených o život viery. Mnohým totiž chýba jasný zážitok „tu som“, zážitok akéhosi základného rozhodnutia, od ktorého sa odvíja všetko. A neraz aj tým, ktorí ten zážitok majú (sú to všetci kňazi a zasvätení – prví hovoria „tu som“ pri prijatí posvätných rádov, druhí pri skladaní sľubov), už vyprchal z hlavy a svet sa vkradol do ich mysle natoľko, že žijú už len podľa vlastných predstáv či návykov bez pohotovosti k „tu som“. To vôbec neznamená, že žijú nejako zle, len ich životu chýba „šťava“...

Čítať ďalej...

Otec biskup v katedrále

Liturgické slávenie otca biskupa Tomáša Galisa v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

22.02.2015 o 10:30
- sv. omša

Podstránky (1): N3