Posledná aktivita na lokalite

  Deň Pána Modlitby za mesto Chlapské večery  

Najnovšie články

 • 20. Kvetná nedeľa: Sprievod Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1) Na stretnutí našej malej skupiny som sa účastníkov pýtal, kde je Pán Ježiš teraz. Odpovedali veľmi správne, že v Eucharistii (stretnutie sme mali v kostole), v nás samých, uprostred nás ako v spoločenstve a v Božom slove, ktoré sme čítali. Vtedy som im položil otázku, či v to skutočne veria. Odpovedali zborovo: „Áno.“ Ďalšou otázkou som ich zaskočil: „A prečo sedíte, keď je tu Ježiš? Sedeli by ste aj vtedy, keby tu prišla anglická kráľovná?“ Skutočne mi nejde o to, aby sme na stretnutí stále stáli, lebo je s nami sám Boh (Boh si s nami veľmi rád „posedí“ ). Ani nechcem meniť liturgické ...
  11.4.2014 22:15 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 19. Piata pôstna nedeľa: Ide o život Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1) Vieš, že pri každom stretnutí s Ježišom ti ide o život? Áno, o život. O život v hrobe. Svätý Otec tento týždeň hovoril o pasivite a formalizme mnohých kresťanov. Možno to nazvať životom v hrobe nezáujmu. V stredu pri katechéze o manželstve opäť spomenul ako spôsob rodinného života i riešenie mnohých problémov tri slovíčka – „prosím, ďakujem, odpusť". Koľkí to však odmietajú a radšej si žijú v hrobe „urobím si to po svojom". Ďalší sú pochovaní zaživa do svojich plánov a predstáv. Mnohí (aj kresťania) žijú v nenávisti voči Cirkvi. Iní žijú v hrobe návykového hriechu, závislostí, vzdoru, hnevu... Niektorí sú pochovaní vo svojom ...
  10.4.2014 7:41 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Katechéza pre birmovancov, 11.04.2014 V piatok 11.04.2014 o 17:00 sa v N3 uskutoční aprílová katechéza pre birmovancov. Téma: Manželstvo a kňazstvo.
  10.4.2014 1:02 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Modlitby Taizé, 07.04.2014
  2.4.2014 7:22 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Spovedanie - Veľká noc 2014 Žilinský dekanát 8.4.2014 utorokSolinky (mládež)    - 15:30 - 16:309.4.2014 stredaVlčince (vysokoškoláci)    - 19:00 - 20.00 - 9 kňazov10.4. 2014 štvrtokŽilina-Mesto    - 9:00 - 11:30; 15:00 - 18:00        - Katedrála, 13 kňazov        Sirotár, 10 kňazov        - Františkánsky11.4.2014 piatokPovažský Chlmec - 16:00 - 17:00, 4 kňaziZávodie - 16:30 - 17:15, 6 kňazov12.4.2014 sobotaBytčica    - 09:00 - 11:00, 8 kňazovPorúbka    - 09:00 - 10:30, 2 kňaziTrnové    - 09:30 - 11:00, 6 kňazovZástranie    - 15:30 - 17:00, 6 kňazovBudatín    - 15:30 - 16:30, 4 kňaziZádubnie    - 15:30 - 16:30, 3 kňaziSaleziáni    - 14:30 - 17:3013.4.2014 nedeľaSolinky    - 14:00 ...
  31.3.2014 10:27 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 18. Štvrtá pôstna nedeľa: Aj slepým vracia zrak! Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1) Už je to takmer 40 rokov, čo som svojim rodičom napísal list. Mali práve také obdobie, keď bolo medzi nimi viac nepokoja, aj hádky sa objavovali častejšie. Študoval som vtedy druhý ročník na vysokej škole a býval na internáte. Písal som tvrdo a nekompromisne, pričom to môžem zhrnúť do jednej vety: „Kým sa neprestanete hádať, tak domov neprídem.“ Ten list som mesiac nosil vo vrecku a vždy, keď som išiel okolo poštovej schránky, váhal som s jeho vhodením. Napokon som ho nikdy neposlal. Asi týždeň potom, čo som ho napísal, mi prišlo na um, že sa mám za to všetko začať modliť. A ...
  29.3.2014 8:56 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 17. Tretia pôstna nedeľa: Radostná zvesť!!! Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1) Pri evanjeliách, ktoré sa čítajú túto a nasledujúce dve nedele, by sme mali všetci plakať. Od šťastia. Sú to evanjeliá radostnej zvesti: Boh ťa nenechal samého v tvojej bolesti, hriechu, slabosti, páde, v drogách, alkohole, pornografii, bulímii či anorexii, v závislosti na hrách či nakupovaní... Boh ťa miluje a chce ísť s tebou tvojím životom tak, aby si bol šťastný a žil naveky. Dnes by sme mali plakať pri evanjeliu o stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri Jakubovej studni. Je to veľmi živý obraz toho, ako nesmierne Boh túži po láske človeka. Každého človeka! Nielen svätého, dobrého, milosrdného človeka, ale aj hriešnika. Dokonca aj ...
  25.3.2014 11:45 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 16. Druhá pôstna nedeľa: Počúvaj Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1) Počúvať. Toto slovo sa tiahne liturgiou tejto nedele veľmi neodbytne. V modlitbe dňa, v čítaní o Abrahámovi, s evanjeliu, kde nám počúvanie dáva za úlohu sám Otec. A predsa – ak sa teraz opýtate nejakého kresťana, čo mu dnes Boh pri svätej omši alebo pri modlitbe povedal, drvivá väčšina nebude vedieť odpovedať. Ba budú priam zaskočení – „prečo by mi mal Boh niečo hovoriť?“No ak Boh hovorí, prikazuje, že máme Ježiša počúvať, musíme s tým naším „nepočutím“ niečo urobiť. Čo?Stíšiť sa. Vypnúť telku, rádio, počítač, mp3, jednoducho vytvoriť si ticho. A potom sa usilovať počúvať. Boh totiž hovorí. On nanebovstúpením Ježiša Krista neonemel ...
  16.3.2014 0:27 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Žilina za život Pri príležitosti tohtoročného Dňa počatého života sa budú v nasledujúcich týždňoch konať okrem iných aktivít aj verejné zhromaždenia v krajských mestách na podporu kultúry životaNa budúcu sobotu 22. marca vás pozývame na takéto verejné zhromaždenie v Žiline na Hlinkovom námestí od 15:00, ktoré vyvrcholí sv. omšou v kapucínskom kostole o 17:00.
  15.3.2014 9:01 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Skúsme to inak, 21.03.2014
  15.3.2014 8:53 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 15. Prvá pôstna nedeľa: Ako končíš deň? Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1) Svätý Otec František sa tento týždeň stretol s kňazmi Rímskej diecézy. Mal k nim veľmi osobný príhovor, ktorý stojí za prečítanie. A v jeho rámci položil kňazom otázku: „Ako končíš deň? Pred Pánom, alebo pred televízorom?“Táto otázka však nie je len otázkou pre kňazov. Je pre nás všetkých. A môžeme ju aj modifikovať: „Ako začínaš deň? Pred Pánom, alebo pred televízorom?“ V koľkých – aj kresťanských – domácnostiach je zapnutie televízora jednou z prvých ranných činností... Prečo je táto otázka (a všetky podobné) dôležitá? Lebo hovorí o smerovaní nášho srdca. Hovorí o našich prioritách. Hovorí o tom, kde je Ježiš v našom rebríčku hodnôt ...
  9.3.2014 9:22 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Večery o viere Večery o viere Pozývame vás na Večery o viere - otvorené stretnutia, pri ktorých budeme uvažovať o článkoch Nicejsko-carihradského vyznania viery. Stretneme sa každú nedeľu pôstneho obdobia 2014, vždy o 19:30 vo Farskom centre N3Termíny stretnutí: 09.03. ▪ 16.03. ▪ 23.03. ▪ 30.03. ▪ 06.04. ▪ 13.04.Projekt ukončený 13.04.2014.
  16.4.2014 3:22 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 13. Siedma nedeľa v cezročnom období: Dokonalosť? Dá sa to! Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1)  Neviem, čo znamená byť svätý a dokonalý tak, ako je svätý a dokonalý Boh. Mohol by som si nájsť nejaké teologické štúdie, ktoré sa to usilujú vysvetliť, ale priznám sa, že ma to neláka. Oveľa radšej by som chcel mať v ruke nejaký praktický návod, podľa ktorého by som mohol postupovať krok za krokom, až by som na jeho poslednej strane našiel vetu: „Ak si urobil všetko, čo je tu napísané, tak práve si sa stal dokonalým a svätým.“ Vstúpil by som do klubu ľudí, ktorí sa podobne ako ja takým manuálom prelúskali, a bol by som do smrti spokojný . Ale ja predsa ...
  21.2.2014 1:47 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Deň Pána Pozývame Vás na biblicko-liturgické stretnutia Deň Pána. Stretnutia sa konajú každú druhú stredu, vždy o 18:45 vo farskom centre N3, Katedrálne nám. 25/3, Žilina. Najbližšie sa stretneme 19.02. a 15.03.2014. Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke.
  18.2.2014 8:10 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 12. Šiesta nedeľa v cezročnom období: Máš na to! Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1) Dva rôzne pohľady na nedeľné liturgické texty J:1. „Bože, tak toto nemyslíš vážne. To skutočne chceš, aby som sa vždy správne rozhodol? Aby som nikdy nesiahol po zakázanom ovocí? Myslíš si, že sa to v dnešnom svete dá? A to, ako v evanjeliu rozširuješ zoznam hriechov, ma tiež nepotešilo. To nemám šance zvládnuť... Vieš, som veriaci a budem sa snažiť. No už vopred ti hovorím, že to nezvládnem. Uvidíš, že spovede budú pre mňa čoraz ťažšie...“2. „Bože, tak toto je perfektné. Ty ma poznáš, vieš o každej mojej slabosti, a aj tak ma povzbudzuješ: Neboj sa, toto zvládneš. Hej, láka ma ...
  14.2.2014 13:37 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Skúsme to inak, 21.02.2014
  12.2.2014 13:21 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Katechéza pre birmovancov 14.02.2014 V piatok 14.02.2014 o 17:00 sa v N3 uskutoční februárová katechéza pre birmovancov. Téma: Eucharistia.
  8.2.2014 1:17 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 11.Piata nedeľa v cezročnom období: prebudiť srdce Čo po roku viery? „‚Dvere viery‘ (Sk 14, 27)... sú pre nás stále otvorené.“ (Porta fidei 1) Soľ bez chuti. Čo je to za soľ? Svetlo, ktoré nežiari. Čo je to za svetlo? Spevák, čo nespieva, tanečný pár, ktorý netancuje, manžel, ktorý nemiluje... Nie sú to protirečenia, ktoré by nemali existovať? Jedno ešte pridám. Kresťan, ktorý sa neraduje.A takých je veľa. Sám som kedysi medzi nich, smutných kresťanov, istý čas patril. Ale potom sa niečo stalo – Boh ma vyviedol z hrobu, v ktorom som sa trápil, vložil do mňa nového ducha a každý deň sa mi dáva spoznávať. To neznamená, že sa už netrápim – ale netrápim sa v bezvýchodiskovej tme. To neznamená, že nie som vážny a niekedy aj ...
  8.2.2014 1:13 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Rozprávkové dopoludnie 16.02.2014 Divadelný súbor Makovice a farnosť Žilina - mesto pozývajú na nedeľné dopoludnie s rozprávkou. Môžete sa tešiť na rozprávku O sliepočke a kohútikovi. Tešíme sa na vás v nedeľu o 10:00 vo farskom centre N3. Viac o projekte TU.
  8.2.2014 1:00 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Modlitba Taize, 10.02.2014
  8.2.2014 0:48 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
Zobrazujú sa príspevky 1 - 20 zo stránky 61. Zobraziť ďalšie »

Z galérie...

 • N3 Obetovanie Pána, 02.02.2014 Fotografie z procesie pri detskej omši.
  3.2.2014 10:24 zverejnil používateľ Farnosť Žilina Mesto
 • Evanjelizačný program pre birmovancov, 18.01.2014
  19.1.2014 2:53 zverejnil používateľ Farnosť Žilina Mesto
 • Rozprávkové dopoludnie: O troch kozliatkach, 19.01.2014
  19.1.2014 2:52 zverejnil používateľ Farnosť Žilina Mesto
 • Obnova manželských sľubov
  5.1.2014 4:59 zverejnil používateľ Farnosť Žilina Mesto
 • Betlehemské svetlo 2013
  25.12.2013 8:04 zverejnil používateľ Farnosť Žilina Mesto
Zobrazujú sa príspevky 1 - 5 zo stránky 22. Zobraziť ďalšie »

Odporúčame

 • Naša Žilinská diecéza 4/2014 Aprílové vydanie časopisu Naša Žilinská diecéza prináša článok o pápežoch Jánovi XXIII. a Jánovi Pavlovi II. pozvánky na pripravované stretnutia, púte, ako aj reportáže zo života diecézy. Dočítate sa o ...
  4.4.2014 13:50 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Veľká noc v duchu služby Sestry Panny Márie Útechy v spolupráci s Diecéznou charitou Žilina Ťa pozývajú prežiť Veľkú noc v duchu služby. 
  2.4.2014 7:24 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Púť miništrantov do Šaštína - PUMIN 2014
  6.3.2014 9:57 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Pôstna krabička pre Afriku Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou ...
  6.3.2014 9:55 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • 40 dní online Pozývame vás zapojiť sa do projektu 40dni.sk aj tento rok. Čakajú vás opäť rôzne aktivity ako napríklad kvízy, súťažné otázky, úlohy na každý deň, zamyslenia... a ďalší hodnotný obsah ...
  6.3.2014 9:54 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Taizé v kostole sv. barbory
  6.3.2014 9:52 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Pôstne katechézy: Zlo vo svete a v nás
  6.3.2014 9:50 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Taizé 2014
  18.2.2014 8:05 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Modlitby 24/7
  18.2.2014 8:04 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Milovať a ctiť navždy Pozvanie pre manželov a snúbencov v rámci národného týždňa manželstva.
  9.2.2014 12:02 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 27. Zobraziť ďalšie »

Podstránky (2): Do pozornosti N3